Про ПКОЦ

     У рамках угоди про співпрацю між Уманським державним педагогічим університетом імені Павла Тичини і Університетом імені Адама Міцкевича в м. Познань (підписаної 03.10.2005 року в м. Умані) та з метою створення сприятливих умов для проведення наукових досліджень на теренах Польщі і України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і Європейський колегіум в місті Гнєзно УАМ 21 листопада 2007 року в Умані підписали угоду про створення і спільну координацію дільності Польського культурно-освітнього центру в Уманському державому педагогічному університеті імені Павла Тичини.

     Польський культурно-освітній центр має на меті залучити професорсько-викладацький склад, докторантів, аспірантів і студентів вузу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до ознайомлення з мовою, історією, культурою, соціально-економічним розвитком Республіки  Польша, а також координація зусиль інституту, факультетів та кафедр у сфері польсько-українського наукового, освітнього та культурного співробітництва.

     Польський культурно-освітній центр керується чинним законодавством України, Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України та наказами ректора.

Основні завдання центру:

  • Залучення студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу університету до ознайомлення та вивчення надбань польської культури, історії, освіти та науки з метою подальшого розвитку добросусідських українсько-польських відносин.
  • Накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів краєзнавчої тематики Польші.
  • Проведення лекцій, бесід та заходів з історії, культури і релігії, мистецтва, народних традицій із залученням вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджують дану тематику.
  • Ініціювання, підготовка і реалізація спільних міжнародних (польсько-українських та полісловянських) науково-освітніх проектів (молодіжні обміни, літні школи тощо), конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.
  • Налагодження та розвиток контактів з дипломатичними структурами Польщі, культурно-освітніми закладами, національно-культурними об’єднаннями, як в Україні, так і за кордоном.
  • Ініціювання проведення еврестичних й теоретичних досліджень в галузі полоністики.
  • Сприяння в організації спільних наукових досліджень у контакті з ВНЗ Польщі і України, закладами освіти, науковими та культурно-освітніми фундаціями, громадськими організаціями.
  • Надання допомоги в укладання угод про співробітництво з польським ВНЗ.
  • Сприяння організації курсів з вивчення польської мови.